Steun deze partijen!

Worldtoday is lid van onderstaande partijen en onderschrijven daarmee hun doelstellingen. De thema’s zijn o.a. vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid. Steun ook deze partijen, zodat velen mensen geholpen kunnen worden.


Zij willen dat mensen die niet geloven, of hun geloof afzweren, veilig zijn en gehoord worden. Zij willen dat mensen die zich scharen onder lhbtqia+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, queer, interseks, aseksueel, plus anderen) niet hoeven te vrezen voor discriminatie, vervolging of verstoting. Dat iemand die aan euthanasie of abortus denkt, een weloverwogen keuze kan maken.   

Zij streven naar een samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Waarin iedereen kan rekenen op onafhankelijke hulp bij geestelijke nood of ingewikkelde levensvragen. Waarin de zorg zo is ingericht dat mensen tot het einde toe menswaardig kunnen leven. 

Zij willen volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij zijn om vrij te kunnen denken, doen en leven. Want zij willen uiteindelijk maar één ding: een samenleving die ook in de toekomst menswaardig blíjft.  

Wordt ook lid van het Humanistisch Verbond!

 

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Met hun beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Ze weten waar ze een verschil kunnen maken en hoe ze hun miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar.

Wordt ook lid van Amnesty International!

 

De Correspondent

De Correspondent bestaat dankzij een crowdfundingactie in de lente van 2013. 18.333 pioniers namen tijdens deze actie een lidmaatschap op een medium dat nog niet bestond, maar waarvan ze vonden dat het er moest komen. Onderstaande leden maakten daarnaast ook een extra donatie over. Inmiddels hebben we meer dan 60.000 leden.

De Correspondent streeft naar onafhankelijke achtergrond- en onderzoeksjournalistiek en wordt daarom gefinancierd door donateurs en leden, niet door advertenties. De lezer kan gedurende een aantal maanden een zogeheten ‘correspondent’ volgen in een lopend onderzoek of project, en daardoor betrokken worden bij de ontwikkelingen. Alleen leden kunnen de bijdragen lezen en daarop reageren, maar zij kunnen wel niet-leden uitnodigen om een specifiek artikel in te zien.

Wordt ook lid van De Correspondent!

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen