Gezondheidszorg voor iedereen: de Basiszorg

Door Paul Henry Moore, 1 april 2020

De meest gehoorde uiting is dat gezondheidszorg een recht is. Oftewel, iedereen heeft recht op goede gezondsheidszorg. Dit is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten uit 1966. 1IVESCR. Maar helaas blijkt dat zelfs na meer dan 50 jaar een holle belofte.

Wat is het recht op gezondheid?

Volgens de Verenigde Naties 2Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights bestaat dit recht uit vier principes, te weten beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit. Als we dichter naar deze principes kijken, dan zien we dat het goed mis is.

Beschikbaarheid

Gezondheidszorg dient beschikbaar te zijn voor iedereen. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. In Spanje heeft een dokter gemiddeld 200 patiënten onder zich. In Afrika zijn dit 5.000 patiënten! 3Africa has about one doctor for every 5000 people Dat is veel te weinig om iedereen te voorzien van een goede gezondheidszorg. De reden waarom er te weinig zijn is makkelijk aan te wijzen: een gebrek aan opleiding.

Toegankelijkheid

Met toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt bedoeld dat de gezondheidszorg niet mag discrimineren, dat het fysiek toegankelijk moet zijn, dat het betaalbaar moet zijn en dat de informatievoorziening toegankelijk moet zijn. Helaas gaat het op veel fronten mis. In veel landen wordt er gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, kleur en geloof. Discriminatie wordt vaak veroorzaakt door het beleid van een land. Zo zie je in moslimlanden dat niet- of anders gelovigen worden gediscrimineerd en andersom, in meer seculaire gestuurde landen zie je een discriminatie van bijvoorbeeld moslims. Ook betaalbaarheid is een probleem. In de Verenigde Staten kost de zorg per inwoner meer dan $ 10.000 per jaar! 4Cijfers van 2016: Here’s how much the average American spends on health care

 

Aanvaardbaarheid

De aanvaardbaarheid van medische zorg houdt in dat men respectvol om moet gaan met de culturele verschillen, minderheden, geslacht en leeftijd. Verder dient vertrouwelijkheid gewaarborgd te zijn. Ook hier is discriminatie een probleem, want in veel landen is de aanvaardbaarheid van mensen die anders denken of anders zijn nog ver te zoeken.

Kwaliteit

Het verschil van kwaliteit in de gezondheidszorg wereldwijd is enorm. Dit is aan de ene kant een financiële kwestie. Aan de andere kant heeft dit te maken met een gebrek aan opgeleide mensen. Verder is er ook een duidelijk gebrek aan het delen van informatie.

Juist omdat er in elk land een eigen beleid wordt gevoerd is er zo’n enorm groot verschil in beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit tussen de verschillende landen.

De Verenigde Wereld

In de Verenigde Wereld zijn al deze problemen opgelost via de Basiszorg. Hiermee krijgt elk mens op de wereld een gratis en goede gezondheidszorg.

Omdat er slechts één regering is, die bijgestaan wordt door de beste adviseurs over de gehele wereld, kunnen veel bestaande problemen globaal worden opgelost. Zo is het mogelijk om voor de beschikbaarheid een plan te maken, zodat er voldoende mensen worden opgeleid in alle gebieden in de wereld. Ook de kwaliteit kan gewaarborgd worden door betere opleidingen wereldwijd en zorg voor voldoende medische faciliteiten en instrumenten.

Zoals hierboven omschreven is de toegankelijkheid vaak afhankelijk van de instelling en wetgeving van de overheid. In de Verenigde Wereld is gezondheidszorg gratis. Verder kan overheid actief bezig zijn met het bestrijden van discriminatie. Omdat er geen directe link meer bestaat tussen overheid en religie worden veel problemen op discriminatievlak voorkomen. Ook de aanvaardbaarheid wordt opgelost door veel aandacht in opleidingen daaraan te besteden.

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Praat met ons mee. Zou dit kunnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *