Een land is een vereniging

Een land wordt een streekvereniging

Door Paul Henry Moore, 27 oktober 2018

In onze utopische wereld zijn landen opgeheven en zijn landen ‘streekverenigingen’ geworden. Deze streekverenigingen zijn dus eigenlijk de vroegere landen, maar dan zonder regering en landelijke wetgeving. Deze verenigingen zijn specifiek bedoeld om de culturele waarde van een streek te behouden, zoals volksfeesten, lokale gebruiken en taal.

Dit is echter vrije keuze, geen verplichting. Een groep mensen kan een streekvereniging oprichten en krijgt vanuit de Wereldraad ook subsidie hiervoor. Elke streek kan aangewezen worden als vereniging. Dit hoeft dus niet perse een vroeger land te zijn, maar kan ook een ander geografische gebied zijn. Deze kunnen qua gebied ook overlappend zijn, omdat ze nu niet meer met elkaar concurreren. Zo kan er een vereniging Turkije bestaan naast een vereniging Koerdistan. Nu hebben deze twee groepen langdurige conflicten met elkaar. Bij de nieuwe situatie zou je juist een samenwerking tussen deze twee verenigingen zien. Het noorden van het oude Spanje is ook een goed voorbeeld. Daar zouden bestaan meerdere verenigingen zijn, zoals Spanje, Catalonië en Baskenland. In het oude USA zou je verenigingen voor alle 50 staten zien, maar ook voor de USA.

Geen politiek

Belangrijk verschil met de huidige situatie is dat er in de streekverenigingen geen politiek meer bedreven wordt. Elke vereniging heeft een bestuur, maar deze verschilt niet veel met een bestuur van bijvoorbeeld een sport- of hobbyvereniging. Grenzen van deze streekverenigingen bestaan slechts op papier. Er mag geen fysieke markering op een grens worden geplaatst om conflicten te voorkomen en om te benadrukken dat er echt geen grenzen meer zijn.

 

 

Koningshuizen

De regels binnen streekverenigingen zijn goed vastgelegd om onduidelijkheden te voorkomen. Het is niet de bedoeling dat een vereniging zich gaat gedragen als een autonoom gebied. Een van deze regels gaat over koningshuizen. In landen zoals in Zweden, Nederland en Marokko, bestaan er nog koningshuizen die een invloed hebben op het politieke gestel. Deze invloed is in veel landen al behoorlijk ingeperkt. De koningshuizen vallen straks onder de verantwoordelijkheid van de streekverenigingen. Zij hebben geen enkele politieke functie meer, maar slechts een ceremoniële. De rijkdommen van deze koningshuizen zijn ook behoorlijk ingeklonken door de nieuwe inrichting van het monetair systeem.

Populariteit

Ondanks dat de streekverenigingen vrij populair zullen zijn, zal je toch een afname zien van leden in deze verenigingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de populariteit van lokale gemeentes. De politieke inrichting van gemeentes blijft en daarom zal je een grotere verbondenheid zien met de lokale gemeente waar men woont.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Praat met ons mee. Zou dit kunnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *