Geld

7 miljard mensen een Basisinkomen

Door Paul Henry Moore, 27 mei 2018

Heb je wel eens geprobeerd om voor te stellen hoe doolhof van uitkeringen eruit ziet? Er is een uitkering voor van alles. Voor oude mensen, jonge mensen, zieke mensen, werkelozen, hulpbehoevenden en nog veel meer groepen. Tienduizenden ambtenaren zijn dagelijks bezig om aanvragen te beoordelen, de complexe administratie te verzorgen, mensen te woord te staan en ga zo maar door. Het is een zeer moeilijk en peperduur systeem. Maar er wordt voor het eerst gesproken van een basisinkomen voor iedereen. Er zijn eerste, voorzichtige proeven met een basisinkomen, zoals in Finland, India en Zuid Amerika. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat 7 miljard mensen een Basisinkomen ontvangen.

Het oude systeem

Het probleem met het oude systeem is dat het zo complex is. Een van de redenen is dat er aan elke uitkeringen voorwaarden zijn gekoppeld. Deze voorwaarden worden gecontroleerd door een leger van ambtenaren, wat het systeem zeer kostbaar maakt.

Een andere reden waarom het zo complex is, is dat de wetgeving om de zoveel jaren wijzigt. Voor deze wijzigingen moeten systemen weer worden aangepast, ambtenaren geïnstrueerd worden en uitkeringsgerechtigden geïnformeerd worden. Er zijn ook veel protesten over uitkeringen. Zeker als een bepaalde groep voorgetrokken wordt op een andere groep. Politici moeten zorgen elke groep tevreden is, waardoor ze vaak wijzigingen maken in de wetgeving. Met als resultaat dat de voorwaarden voor uitkeringen steeds complexer worden en aan het einde niemand echt meer iets snapt van het systeem.

Bovenstaande geldt vooral voor westerse landen. In de Derde Wereld landen bestaat de sociale zekerheid niet of nauwelijks. Als je geen werk hebt, dan krijg je weinig of geen uitkering, maar moet je leven van het geld van je familie. Maar soms raken hele families of zelfs dorpen werkeloos, waardoor er honger, ziekte en sterfte ontstaat. Het is een harde wereld…

 

De overgang

Het idee van een Basisinkomen is al ontstaan in het begin van de 20e eeuw, maar bestond toen alleen nog op papier. Het duurde nog honderd jaar voordat er werkelijk proeven mee gedaan werden. In verschillende landen werd getest met kleine groepen, zoals dorpen of bepaalde groepen mensen. De testen, zoals in Finland, India, Afrika en Zuid Amerika bleken stuk voor stuk een succes. Mensen die een basisinkomen ontvangen worden creatiever en gezonder. De angsten voor dit nieuwe systeem bleken ongegrond. Mensen worden niet luier en het systeem blijkt niet onbetaalbaar.

Stel dat het systeem officieel wereldwijd werd ingevoerd. Iedereen op de wereld (!) krijgt een basisinkomen. De honger in de wereld is vanaf die dag voorbij! Geheel! Volgens de Wereld Bank leefde in 2012 12,7% van de wereldbevolking onder $ 1,90 per dag. Dat was al een stuk minder dan in 1990, toen 37% op dat niveau zat. In 1981 was dit zelfs 44%. Ook zullen de criminaliteitscijfers enorm dalen. En er zullen 3 keer zoveel kinderen naar school gaan in de Derde Wereld landen. Een bijeffect is dat de gezondheidszorg stukken goedkoper wordt, omdat er simpelweg minder zieken zijn.

Het nieuwe systeem

Het systeem van het Basisinkomen is eigenlijk heel simpel. Iedereen van 16 jaar of ouder krijgt een Basisinkomen. Iedereen? Ja, iedereen op de gehele wereld, dus meer dan 7 miljard mensen. Zonder voorwaarden? Ja, maar er zijn toch enkele uitzonderingen. Voor de eerste 7 jaren, van 16 tot 23 jaar is je inkomen lager en zal elk jaar toenemen. Zodra je 23 bent, dan krijg je de volle 100% van het Basisinkomen tot aan je dood.

Gevangenen ontvangen geen Basisinkomen, omdat ze onderdak en eten in de gevangenis ontvangen. Vanaf de dag dat ze weer vrij zijn, ontvangen zij weer het Basisinkomen.

Uitkeringen, zoals de WW, AOW, WAO en de kinderbijslag bestaan niet meer. Dat is ook niet meer nodig. Iedereen krijgt het basisinkomen, wat zorgt dat niemand honger hoeft te leiden en iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Ook als je ziek, oud of gehandicapt bent.

Hoe werkt het?

Iedereen heeft een bankrekening bij de Verenigde Wereldbank (United World Bank), de enige bank in de wereld. De overheid maakt maandelijks het Basisinkomen naar je over. Je kunt dit geld vrij besteden hoe je zelf maar wil. Daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het maakt dus niet uit of je een baan hebt of niet en of je samenwoont met een partner of alleen of zelfs in een woongroep.

Het Basisinkomen is net genoeg om rond van te komen. Mensen die kunnen werken doen dat ook. De meeste mensen werken 3 of 4 dagen. Toch zijn er mensen die een jaar stoppen met werken voor bijvoorbeeld een studie of een reis. Door het Basisinkomen is de levensvreugde enorm verhoogd.

Lees verder…

Gratis geld voor iedereen

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Praat met ons mee. Zou dit kunnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *