Disclaimer en copyright

De informatie die je op deze website vindt, hebben wij met veel zorg samengesteld. Toch vragen we je aandacht voor onze disclaimers, ons copyright-beleid en privacy statement. Als je onze website bezoekt – voor welke doeleinden dan ook – stem je in met het onderstaande.

 

Disclaimer

De informatie die op deze website te vinden is, is slechts onze zienswijze. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en onvolkomenheden staan. World Today aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

 

Link disclaimer

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. World Today is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

 

Privacy statement

World Today zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende handelingen op onze website. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw naam, e-mailadres vragen als u een reactie wilt plaatsen of als u contact met ons op wilt nemen.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan World Today verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. World Today zal de privacy van gebruikers van onze website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van World Today. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door World Today. Een schriftelijk verzoek daartoe kun je richten aan de redactie van World Today.

De foto’s op onze website zijn voornamelijk afkomstig van Pexels. De foto’s vallen onder de Creative Commons Zero (CC0) license. Wij willen Pexels hierbij bedanken voor de mogelijkheid deze foto’s te gebruiken.

Aangaande ander fotomateriaal proberen wij van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met de redactie van World Today.

 

Cookie policy

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De browser slaat dit bestandje op de harde schijf van je computer op. Dankzij deze cookies kunnen we je instellingen en voorkeuren onthouden. Dat is handig als je later onze website opnieuw bezoekt.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen